skip to Main Content

Maten på Skattkammaren

Maten hos oss på Skattkammaren

För oss är det viktigt att maten vi serverar är närodlad, ekologisk, kravmärkt samt svensk. Med de förutsättningarna kan vi servera en mycket näringsrik mat som tillagas från grunden, utan hel eller halvfabrikat.
Det serveras fisk samt vegetarisk lunch minst en gång i veckan och förstärkt mellanmål fyra dagar i veckan.
En gång i månaden dukar vi upp till en väldigt uppskattad ”hotellfrukost” där barnen kan välja från buffén.

För att ytterligare fördjupa oss i måltidspedagogik har vi några gånger per termin temaveckor, där vi integrerar mat och måltider med den pedagogiska verksamheten.

Back To Top